Вимоги до оформлення та подання статей

Вимоги до оформлення та подання статей

Для опублікування статті у науково-юридичному журналі «Правові новели» (категорія «Б») № 23/2024 необхідно надіслати не пізніше 28 червня 2024 року на електронну пошту Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. такі матеріали:

1. Статтю, оформлену згідно вказаних вимог.

2. Довідку про автора (заповнити за посиланням).

3. Квитанцію про сплату публікаційного внеску (після отримання позитивного підтвердження від редколегії про прийняття статті до публікації).

Усім статтям буде присвоєно DOI.

Академічна доброчесність

Наукові статті, що надійшли до редколегії, обов’язково проходять рецензування, після чого відповідальний секретар редколегії упродовж 4-5 робочих днів із моменту отримання статті повідомляє авторів про позитивне чи негативне рішення щодо прийняття статті для публікації у збірнику. Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl. Після отримання позитивного підтвердження від редколегії про прийняття статті до друку надаються реквізити для сплати публікаційного внеску.

Структура наукової статті повинна обов’язково містити такі елементи:

1. Індекс Універсальної десяткової класифікації (УДК) у верхньому лівому кутку сторінки.

2. Рубрика журналу.

3. Прізвище та ініціали автора(-ів), науковий ступінь, вчене звання, посада, назва навчального закладу чи наукової установи, де виконувалося дослідження.

4. Назва статті.

5. Текст статті, що містить обґрунтування здобутих наукових результатів та висновки з проведеного дослідження.

6. Анотації українською та англійською мовами (1800 знаків). До анотації англійською мовою обов’язково зазначається назва статті, ініціали, прізвище автора(-ів) Переклад англійською мовою повинен бути достовірним (не машинним).

7. Ключові слова українською та англійськими мовами (6-10 слів).

8. Список використаних джерел наводиться мовою оригіналу у послідовності посилання на відповідні джерела в тексті статті. На всі наведені у списку джерела повинні бути зроблені посилання у тексті. Посилання в тексті подаються тільки у квадратних дужках, наприклад [1; 6], [1, с. 5], [4, с. 5; 8, с. 10–11].

ВАЖЛИВО! Бібліографічний опис списку використаних джерел оформлюється з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»

Заборона використання наукових праць країни-окупанта

Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

Технічні вимоги

Обсяг наукової статті – від 12 до 16 сторінок (включно з анотаціями, таблицями, графіками та списком використаних джерел). Більші за обсягом статті можуть бути прийняті до розгляду на підставі рішення редколегії.

Параметри сторінки – формат А4; орієнтація – книжкова, поля: ліворуч – 25 мм, праворуч, зверху та знизу – 20 мм, набраних в редакторі Microsoft Word.

Увесь текст статті, бібліографічний список, анотації тощо друкують шрифтом Times New Roman, розмір – 14 пт, інтервал – полуторний.

Якщо стаття містить таблиці і (або) ілюстрації, то вони повинні бути компактними, мати назву, шрифт тексту – Times New Roman, розмір – 12 пт. Розмір таблиць та ілюстрацій не повинен бути більше ширини сторінки.

Мова публікацій: українська, англійська.

Електронна версія журналу буде розміщена на сайті до 30 серпня 2024 р.
Друкований примірник журналу буде відправлений авторам статей, які його замовлять, до 30 вересня 2024 р.

 

Інформація для авторів