Редакційна колегія

Редакційна колегія

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР:
Воронін Я. Г., доктор юридичних наук, професор, завідуючий кафедри адміністративного та кримінального права та процесу, ЗВО «Міжнародний університет бізнесу і права»

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА:
Клюєв О. М., доктор юридичних наук, професор, Національний науковий центр «Інститут судових експертиз імені Засл. проф. М. С. Бокаріуса»

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР:
Ненько С. С., кандидат юридичних наук, доцент, ректор, ЗВО «Міжнародний університет бізнесу і права»

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Бараненко Д. В., доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії держави і права, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова;
Барчук В. О., доктор філософії в галузі права, член-кореспондент, Академія адміністративно-правових наук;
Борко А. Л., доктор юридичних наук, професор, декан факультету морського права, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова;
Возняковська К. А., доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін, Чернівецький навчально-науковий юридичний інститут Національного університету «Одеська юридична академія»;
Завтур В. А., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального процесу, Національний університет "Одеська юридична академія";
Кантор Н. Ю., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри історії України та правознавства, факультет історії, педагогіки та психології, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка;
Ковбас І. В., доктор юридичних наук, доцент кафедри публічного права, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича;
Копельців-Левицька Є., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри історії України та правознавства, факультет історії, педагогіки та психології, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка;
Кубаєнко А. В., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри судових, правоохоронних органів та адвокатури, Національний університет «Одеська юридична академія»;
Ліпкан В. А., доктор юридичних наук, професор, докторант відділу правових проблем політології, Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України;
Мандзик П. І., кандидат юридичних наук, старший дослідник, начальник юридичного відділу, ТОВ «Паливно-торгова фірма «Центр»;
Маслова Я. І., доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного та фінансового права, Національний університет "Одеська юридична академія";
Мурзановська А. В., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального процесу, Національний університет "Одеська юридична академія";
Паламарчук Г. В., кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри кримінального та адміністративного права, Одеський національний морський університет;
Попович Є. М., доктор юридичних наук, професор, професор кафедри господарського, цивільного права і процесу, ЗВО «Міжнародний університет бізнесу і права»;
Предмєстніков О. Г., доктор юридичних наук, доцент, перший заступник начальника, Головне територіальне управління юстиції в Херсонській області;
Проць О. Є., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри історії України та правознавства, факультет історії, педагогіки та психології, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка;
Рачинська І. М., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного та кримінального права та процесу, ЗВО «Міжнародний університет бізнесу і права»;
Риженко І. М., кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука;
Рязанов М. Ю., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри загальної теорії права та держави, Національний університет «Одеська юридична академія»;
Стоянов М. М., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального процесу, Національний університет «Одеська юридична академія»; адвокат, керівник адвокатського об’єднання «АС», член кваліфікаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області;
Тимчишин А. М., доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри права та гуманітарних дисциплін, Відокремлений структурний підрозділ закладу вищої освіти "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" Івано-Франківська філія;
Торбас О. О., доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального процесу, Національний університет "Одеська юридична академія";
Ульянов О. І., кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри вогневої підготовки, Одеський державний університет внутрішніх справ;
Цехан Д. М., доктор юридичних наук, професор, професор кафедри криміналістики, детективної та оперативно-розшукової та діяльності, Національний університет «Одеська юридична академія»;
Чеботарьова Г. В., доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного та кримінального права та процесу, ЗВО «Міжнародний університет бізнесу і права»;
Чувакова Г. М., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри загальної теорії права та держави, Національний університет «Одеська юридична академія»;
Шані (Ехуд) Роффех, доктор філософії з права, професор, міжнародний експерт з інформаційного насилля, Єврейський університет Єрусалима. Єрусалим, Ізраїль.